Vilkår og Betingelser

Denne nettsiden drives av Ecodrys. Gjennom nettstedet refererer betegnelsene "vi", "oss" og "vår" til Ecodrys. Ecodrys tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester som er tilgjengelige fra dette nettstedet til deg, brukeren, betinget av din aksept av alle vilkår, betingelser, policyer og merknader oppgitt her.

Ved å besøke vårt nettsted og/eller kjøpe noe fra oss, engasjerer du deg i vår "Tjeneste" og samtykker til å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("Tjenestevilkår", "Vilkår"), inkludert de tilleggsbetingelsene og policyene som er nevnt her og/eller tilgjengelig via hyperkobling. Disse Tjenestevilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert uten begrensning brukere som er browsere, leverandører, kunder, handelsfolk, og/eller bidragsytere av innhold.

Vennligst les disse Tjenestevilkårene nøye før du får tilgang til eller bruker vårt nettsted. Ved å få tilgang til eller bruke noen del av nettstedet, samtykker du til å være bundet av disse Tjenestevilkårene. Hvis du ikke samtykker til alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse Tjenestevilkårene anses som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse Tjenestevilkårene.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til den nåværende butikken, skal også være underlagt Tjenestevilkårene. Du kan når som helst se den mest oppdaterte versjonen av Tjenestevilkårene på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse Tjenestevilkårene ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden periodisk for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter publisering av eventuelle endringer utgjør aksept av disse endringene.

Vår butikk er vert på Shopify Inc. De gir oss den elektroniske e-handelsplattformen som lar oss selge våre produkter og tjenester til deg.

AVSNITT 1 - VILKÅR FOR NETTBUTIKK

Ved å samtykke til disse Tjenestevilkårene, representerer du at du er minst myndighetsalderen i din stat eller provins av bosted, eller at du er myndighetsalderen i din stat eller provins av bosted, og du har gitt oss ditt samtykke til å tillate noen av dine mindreårige avhengige å bruke dette nettstedet. Du kan ikke bruke våre produkter til noe ulovlig eller uautorisert formål, og du kan ikke, i bruken av Tjenesten, bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrettslover). Du må ikke overføre noen ormer eller virus eller noen kode av en destruktiv natur. Et brudd eller brudd på noen av Vilkårene vil resultere i en umiddelbar oppsigelse av Tjenestene dine.

AVSNITT 2 - GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenester til hvem som helst av hvilken som helst grunn når som helst.

Du forstår at innholdet ditt (med unntak av kredittkortinformasjon) kan bli overført ukryptert og involvere (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å tilpasse seg tekniske krav til tilknyttede nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon krypteres alltid under overføring over nettverk.

Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten, eller noen kontakt på nettstedet gjennom hvilken tjenesten leveres, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.

Overskriftene som brukes i denne avtalen, er kun inkludert for praktisk bruk og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

SEKSJON 3 - NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG TIDSPUNKTLIGHET AV INFORMASJON

Vi er ikke ansvarlige hvis informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet, ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materialet på dette nettstedet er kun gitt for generell informasjon, og bør ikke stole på eller brukes som eneste grunnlag for beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer tidsriktige kilder til informasjon. Enhver tiltro til materialet på dette nettstedet er på egen risiko. Dette nettstedet kan inneholde visse historiske opplysninger. Historisk informasjon er nødvendigvis ikke nåværende og gis kun for referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

SEKSJON 4 - MODIFIKASJONER TIL TJENESTEN OG PRISER

Prisene på produktene våre kan endres uten varsel. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avbryte tjenesten (eller en del eller innholdet derav) uten varsel når som helst. Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg eller tredjeparter for noen endring, prisendring, suspensjon eller avslutning av tjenesten.

SEKSJON 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis aktuelt)

Visse produkter eller tjenester kan være eksklusivt tilgjengelige online gjennom nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrensede kvanta og er underlagt retur eller bytte bare i henhold til vår returpolicy. Vi har gjort enhver innsats for å vise så nøyaktig som mulig fargene og bildene av produktene våre som vises i butikken. Vi kan imidlertid ikke garantere at dataskjermens visning av noen farge vil være nøyaktig. Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet til å begrense salget av våre produkter eller tjenester til noen person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengdene av eventuelle produkter eller tjenester som vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel, etter vårt eneste skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avslutte ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud om et hvilket som helst produkt eller tjeneste som er gjort på dette nettstedet, er ugyldig der det er forbudt. Vi garanterer ikke at kvaliteten på noen produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller fått av deg, vil møte forventningene dine, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli rettet.

SEKSJON 6 - NØYAKTIGHET AV FAKTURERING OG KONTOINFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å avvise en hvilken som helst ordre du plasserer hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller avbryte kvantiteter som er kjøpt per person, per husstand eller per bestilling. Disse begrensningene kan inkludere bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og / eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og / eller leveringsadresse. Hvis vi foretar en endring i eller avbestiller en ordre, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-posten og / eller faktureringsadressen / telefonnummeret som ble oppgitt ved bestillingstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vårt eget skjønn, ser ut til å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører. Du samtykker i å oppgi gjeldende, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som er gjort i vår butikk. Du samtykker i å oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadressen din og kredittkortnumrene og utløpsdatoene, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov.

For mer detaljer, vennligst se gjennom våre Retningslinjer for retur.

SEKSJON 7 - VALGFRIE VERKTØY

Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi verken overvåker eller har noen kontroll over eller inngang på. Du erkjenner og samtykker i at vi gir tilgang til slike verktøy "som er" og "som tilgjengelig" uten noen garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten noen godkjenning. Vi skal ikke ha noe ansvar i det hele tatt som oppstår fra eller relatert til din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy. Enhver bruk av valgfrie verktøy som tilbys via nettstedet, er helt på egen risiko og skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og godkjenner vilkårene som verktøyene tilbys av de relevante tredjepartsleverandørene. Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og / eller funksjoner gjennom nettstedet (inkludert utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og / eller tjenester skal også være underlagt disse Tjenestevilkårene.

SEKSJON 8 - LENKER TIL TREDJEPARTSNETTSTEDER

Visst innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via vår tjeneste, kan inkludere materialer fra tredjeparter. Lenker til tredjeparts nettsteder på dette nettstedet kan føre deg til nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller vurdere innholdet eller nøyaktigheten, og vi gir ingen garanti og vil ikke ha noe ansvar eller ansvar for noen tredjeparts materialer eller nettsteder, eller for noen andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for noen skader eller tap knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller noen andre transaksjoner som gjøres i forbindelse med noen tredjeparts nettsteder. Vennligst undersøk nøye tredjepartsens politikk og praksis, og sørg for at du forstår dem før du engasjerer deg i noen transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående produkter fra tredjeparter, bør rettes til tredjeparten.

SEKSJON 9 - BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNSENDINGER

Hvis du, på vårt forespørsel, sender visse spesifikke innsendinger (for eksempel konkurransedeltakelser) eller uten forespørsel fra oss sender kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andre materialer, enten online, via e-post, via post eller på annen måte (samlet kalt "kommentarer"), samtykker du i at vi kan, til enhver tid, uten begrensning, redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og ellers bruke i ethvert medium alle kommentarer du sender til oss. Vi er og vil ikke være forpliktet (1) å opprettholde noen kommentarer i tillit; (2) å betale kompensasjon for noen kommentarer; eller (3) å svare på noen kommentarer. Vi kan, men har ingen forpliktelse til å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi bestemmer i vårt eget skjønn, er ulovlig, fornærmende, truende, ærekrenkende, pornografisk, obskønt eller på annen måte uakseptabelt eller krenker noen parts åndsverk eller disse Tjenestevilkårene. Du samtykker i at kommentarene dine ikke vil krenke noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller andre personlige eller proprietære rettigheter. Du samtykker videre i at kommentarene dine ikke vil inneholde ærekrenkende eller på annen måte ulovlig, skadelig eller obskønt materiale, eller inneholde noen datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten eller noen relatert nettside. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, late som å være noen annen enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter om opprinnelsen til noen kommentarer. Du er alene ansvarlig for eventuelle kommentarer du lager og deres nøyaktighet. Vi påtar oss intet ansvar og påtar oss intet ansvar for eventuelle kommentarer postet av deg eller noen tredjepart.

SEKSJON 10

Fordi produktene sendes direkte fra leverandøren i utlandet til forbrukeren (heretter kalt kunden), er prisene våre eksklusive merverdiavgift og importavgifter. Se artikkel 10.

Artikkel 10 - Skatter og importavgifter

Kunden er ansvarlig for import av produktet og i alle tilfeller ansvarlig for betaling av merverdiavgift og importavgifter som kan gjelde i bestemmelseslandet. Din innsending av personlig informasjon gjennom butikken reguleres av vår personvernpolicy. For å se vår personvernpolicy.

SEKSJON 11 - FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTSLIPP

Av og til kan det være informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan relatere seg til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produktfraktavgifter, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og å endre eller oppdatere informasjon eller avbryte ordre hvis noen informasjon i tjenesten eller på noen relaterte nettside er unøyaktig når som helst uten forutgående varsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din). Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller forklare informasjonen i tjenesten eller på noen relaterte nettside, inkludert, men ikke begrenset til, prisinformasjon, unntatt når det kreves ved lov. Ingen spesifisert oppdatering eller oppdateringsdato som brukes i tjenesten eller på noen relatert nettside, skal tas for å indikere at all informasjon i tjenesten eller på noen relatert nettside er blitt endret eller oppdatert.

SEKSJON 12 - FORBUDT BRUK

I tillegg til andre forbud som er angitt i Tjenestevilkårene, er du forbudt å bruke nettstedet eller innholdet på det: (a) til ethvert ulovlig formål; (b) for å be andre om å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) for å bryte mot noen internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forskrifter; (d) for å krenke eller bryte våre immaterielle eiendomsrettigheter eller andres immaterielle eiendomsrettigheter; (e) for å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, ærekrenke, diskriminere basert på kjønn, seksuell orientering, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemning; (f) for å sende falsk eller villedende informasjon; (g) for å laste opp eller sende virus eller annen type skadelig kode som vil eller kan brukes på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller noen relatert nettside, andre nettsteder eller Internett; (h) for å samle inn eller spore personlig informasjon om andre; (i) for å spamme, fiske, farme, fortekst, spider, krype eller skrape; (j) for ethvert obskønt eller umoralsk formål; eller (k) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til tjenesten eller noen relatert nettside, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte bruken av tjenesten eller noen relatert nettside for å bryte noen av de forbudte bruksområdene.

SEKSJON 13 - FRASKRIVELSE AV GARANTIER; BEGRENSNING AV ANSVAR

Vi garanterer ikke, representerer eller garanterer at bruken av tjenesten vår vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri. Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås fra bruken av tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige. Du samtykker i at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten for ubestemte perioder eller avbryte tjenesten når som helst, uten varsel til deg. Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester som leveres til deg gjennom tjenesten, blir (unntatt som uttrykkelig angitt av oss) levert "som det er" og "som tilgjengelig" for din bruk, uten noen representasjon, garantier eller vilkår av noen slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, handelskvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelse. Under ingen omstendigheter skal Inflation-London, våre direktører, offiserer, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere være ansvarlig for noen skader, tap, krav eller noen direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader av noen art, inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste, tap av inntekt, tap av besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller noen lignende skader, enten basert på kontrakt, erstatningsansvar (inkludert uaktsomhet), strengt ansvar eller annet, selv om det er rådet om deres mulighet. Fordi noen stater eller jurisdiksjoner ikke tillater begrensningen eller unntaket av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, i slike stater eller jurisdiksjoner, skal vårt ansvar være begrenset til den maksimale grad tillatt ved lov.

SEKSJON 14 - SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde oss skadesløse, forsvare og holde oss skadesløse, våre morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, offiserer, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, fra en tredjepart på grunn av eller som følge av brudd på disse Tjenestevilkårene eller dokumentene de inkorporerer ved referanse, eller din overtredelse av noen lov eller tredjepartsrettigheter.

SEKSJON 15 - DELBAREHET

Hvis en bestemmelse i disse Tjenestevilkårene blir funnet å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den bestemmelsen likevel være håndhevbar i størst mulig grad tillatt av gjeldende lov, og den ugyldige delen skal anses å være skilt fra disse Tjenestevilkårene, slik at de resterende delene av vilkårene forblir i kraft og full kraft.

SEKSJON 16 - AVSLUTNING

Forpliktelsene og ansvarighetene til partene pådratt før avslutningsdatoen skal overleve avslutningen av denne avtalen for alle formål. Disse tjenestevilkårene er gyldige inntil de avsluttes av enten deg eller oss. Du kan avslutte disse tjenestevilkårene når som helst ved å gi oss beskjed om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt. Hvis vi etter vårt eget skjønn vurderer at du ikke oppfyller, eller vi mistenker at du ikke oppfyller, noen vilkår eller bestemmelser i disse tjenestevilkårene, kan vi også avslutte denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil være ansvarlig for alle beløp som forfaller til og med datoen for avslutning; og/eller kan nekte deg tilgang til tjenestene våre (eller deler av dem).

SEKSJON 17 - HELE AVTALEN

Manglende bruk av eller håndheving av noen rettighet eller bestemmelse i disse tjenestevilkårene skal ikke utgjøre et frafall av en slik rettighet eller bestemmelse. Disse tjenestevilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler postet av oss på dette nettstedet eller i forbindelse med tjenesten utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss, og styrer din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjon og forslag, enten muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av tjenestevilkårene). Eventuelle tvetydigheter i tolkningen av disse tjenestevilkårene skal ikke tolkes mot utarbeidende part.

SEKSJON 18 - LOVGIVNING

Disse tjenestevilkårene og eventuelle separate avtaler der vi gir deg tjenester, skal reguleres av og tolkes i samsvar med nederlandsk lov.

SEKSJON 19 - ENDRINGER I TJENESTEVILKÅRENE

Du kan se gjennom den mest oppdaterte versjonen av tjenestevilkårene når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten, etter vårt eget skjønn, til å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse tjenestevilkårene ved å publisere oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettsiden vår jevnlig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til vår nettside eller tjenesten etter at endringer er lagt ut i disse tjenestevilkårene, utgjør aksept av disse endringene.

SEKSJON 20 - KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om tjenestevilkårene skal sendes til oss på info@ecodry-oslo.com.